Kính Chào Qúy Đạo Hữu Đến Với Trang Nhà Chánh Điện Thiên Phật Của Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn Tại Montréal, Québec, Canada

TRANG NHÀ

ĐẠI TÒNG LÂM TAM

BẢO SƠN Montréal, Québec Canada

1988-2000

Đôi Lời Phi Lộ

Tiểu sử Hòa Thượng Viện Chủ

Kính Đề

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Chương Trình Xây Cất Và Hình Ảnh

Chi Tiết Xây Cất Các Thánh Địa

Vườn Lam Tỳ Ni

Bồ Đề Đạo Tràng

Lộc Uyển Đạo Tràng

Câu Thi Na Niết Bàn Đạo Tràng

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn

Long Hoa Đạo Tràng

Phổ Đà Đạo Tràng

Vườn La Hầu La

Tăng Phòng

Chánh Mạng Đạo Tràng

Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát

Ngủ Quán Đường

Những Sinh Hoạt Phật Sự Tại ĐTLTBS

Kết Luận

 

TIẾNG CHUÔNG CHÙA TAM BẢO Montréal 1982-1992

Kim Thân Phật Tổ

Hôị Phật Giáo Chánh Pháp-Kỷ Niệm Đệ Thập Chu Niên 1982-1992

Thượng Tọa Thích Thiện Nghị

Phật Đản Tại Chùa Tam Bảo Trong Thập Niên 1982-1992

Đại Lễ Vu Lan Trong 10 Năm Của Chùa Tam Bào 1982-1992

Chùa Tam Bảo Mừng Xuân Thập Niên 1982-1992

Sinh Hoạt Phật Sự Hàng Tuần Của Chùa Tam bảo

Giờ Tịnh Độ

Tìm Hiểu Về Phật Giáo Của Các Trường

Sinh Hoạt-Gia Đình Phật Tử Tịnh Khiết

Chương Trình Kiến Tạo Đại Tòng Lâm

Long Hoa Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng

Phật Học Đường Tam Bảo Sơn

Tam Bộ Nhất Bái Tòng Lâm Tam Bào Sơn

Nhị Bộ Nhất Bái Tòng Lâm Tam Bào Sơn

An Cư Kiết Hạ

1986-1992

Chân Thành Cảm Ơn

 

THÁNH ĐỊA ĐTLTBS 1988-1999

Kính Khải Điều Lệ

Tiểu Sử Hoà Thượng

Chùa Tam Bào Sơn Phật Lịch 2340 (1995)

Sơ Đồ Các Thánh Tích

Lam-Tỳ-Ni Viên

Đạo Tràng Lộc Uyển

Câu Thi Na Đạo Tràng

Đạo Tràng Long Hoa

Bồ Đề Đạo Tràng

 

CHÙA HOA NGHIÊM Toronto, Ontario

Lịch Sử Thành Lập

Bước Vào Nội Dung

Tiểu Sử

Tin TứcPhat Su Dai Trung Tu Chua Hoa Nghiem

Hình ẢnhPhat Su Dai Trung Tu Chua Hoa Nghiem

Sinh Hoạt Phật SựLE TAM BO NHAT BAI CUOI NAM 29122007

Địa Chỉ

Liên Kết

Tin Cập Nhật Hóa

Hoa Nghiem'sTemple Renovations

SINH HOẠT PHẬT SỰLE TAM BO NHAT BAI CUOI NAM 29122007

 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

 

Lời Ngỏ

Với ý nguyện phụng sự chánh pháp , báo ơn Tam Bảo; sau hơn 12 năm trường (từ 1988-2000) chuyên tâm kiến thiết không ngừng để tái lập tứ thánh địa của Đức Phật và các đạo tràng các hàng Bồ Tát cùng học đường để đào tạo các hàng xuất gia và môi trường thuận duyên tu học cho hàng lớp Phật tử tại Canada. Ðến ngày hôm nay Ðại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã được hoàn tất theo ý nguyện.

          Thời gian 12 năm đã trôi qua, Thánh địa Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã trở nên uy nghi trong vẻ đẹp u tịch thiên nhiên trên vùng đất tươi mát, với sự trang nghiêm của những tôn tượng Phật và Bồ Tát và sự uy nghi của Chánh Ðiện Thiên Phật Tam Bảo Sơn đã làm cho cảnh trí Ðại Tòng Lâm bội phần thanh tịnh và cao thượng.

          Y cứ theo lời dạy của Đức Phật như trong đoạn trích dẩn ở trên, thì các hàng Phật tử có đầy đủ phước báo lành đều có thể về Ðại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn để lễ bái Thánh địa của Đức Phật, vì Ðức Phật là của muôn loài không bị giới hạn tầm thường mà thế gian đặt để, Ngài đã hiện thân cùng khắp, là bóng mát thanh lương đưa nhân loại đến bờ giác.

          Chủ yếu của quyển tập này (và nay đã được chuyển hóa thành một trang nhà web điện tử www.tambaoson.com) là muốn lưu lại trong văn hóa Phật giáo tại Canada, những công trình tái kiến tạo Tứ Ðộng Tâm của Đức Phật, qua những đóng góp của từ hàng xuất gia đến hàng tại gia trong mục tiêu "Hưng long Phật Pháp " bằng các hình ảnh của từ giai đoạn đầu tiên đến cuối năm 2000 (1988 - 2000), quyển kỷ yếu 12 năm của Ðại Tòng Lâm được thực hiện, để có đủ tài liệu giúp cho quí hàng học giả muốn nghiên cứu những quá trình hoạt động của Phật giáo tại Bắc Mỹ, quí sử gia muốn ghi lại những đóng góp của Phật giáo vào nền văn hóa Tây phương, những hàng Phật tử tín tâm nghiên tầm những Phật sự mà các vị đã góp vào đó một phần trách nhiệm, và nhứt là những ý nguyện phát huy Phật pháp của Hòa Thượng Viện chủ khai sáng Ðại Tòng Lâm đã được thành công qua câu của Cổ Ðức:" Tâm Thành Tắc Ứng" . Mười hai năm qua, Ðại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã không ngừng phát huy Phật giáo về tất cả những phương diện để hoành pháp và những di tích lịch sử của đức Phật sẽ mãi mãi nằm trong tim của các hàng Phật tử tín tâm, và luôn sáng ngời vượt hẳn thời gian và không gian mà đi vào hoa tạng pháp giới Hoa Nghiêm cũng như Tháp Ða Bảo đã từ đất vọt lên để chứng nghiệm những Phật sự viên thành nàỵ

          Cầu chư Phật gia hộ cho Phật sự luôn thăng quang và Ðức Thế Tôn Từ Phụ qua hình ảnh của Tứ Ðộng Tâm luôn là nền tảng kiên cố của Phật giáo qua vô lượng thời đạị

          Thành tâm tán thán công đức của tất cả quí hàng xuất gia và tại gia cho việc kiến thiết Ðại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn. Qua những đóng góp của quí vị từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay, 1 số quí vị còn hiện diện, 1 số khác có những nghịch duyên đã ra đi, những công đức của tất cả quí vị vẫn được lưu danh muôn thuở với Ðại Tòng Lâm nàỵ

Kính ghi

Thầy Đốc Giáo Thích Phổ Tịnh Nguyên Giám Đốc Phật Học Đường Tam Bảo Sơn, Montréal, Québec, Canada

www.tambaoson.com

  

Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới internet, một siêu xa lộ thông tin, nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau đã tác động mạnh đến đời sống con người, phát sinh những yêu cầu mới cho các tổ chức xã hội, trong đó Phật Giáo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Phật giáo luôn kết hợp, phù hợp và hòa hợp với mọi sự thăng tiến của nền khoa học hiện đại, cũng như vận dụng được mọi sự phát triển của khoa học để hỗ trợ cho công cuộc lăn chuyển bánh xe Chánh Pháp trên thế gian này. Trên tinh thần đó, song song với việc tạo lập ngôi Tu Viện Tam Bảo Sơn, một trung tâm văn hóa Phật giáo nằm giữa thành phố Montréal,QuébecTu Viện cũng cho thiết lập Trang nhà điện tử Phật giáo này, nhằm phổ cập giáo lý nhà Phật trên toàn thế giới tạo cơ hội dễ dàng cho mọi người học hỏi để được thăng hoa đời sống tâm linh của mình.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu

 

    

| Sơ Lược về ĐTLTBS | Lịch Sử |  Nội Dung  |  Tin Tức  | Hình Ảnh | Sinh Hoạt Phật Sự | Địa Chỉ | Liên Kết | 

  Đức Phật dạy Sanh ra làm con người mà biết dùng phẩm cách của con người để làm những điều hay, lẻ phải, đóng góp khả năng vào sự phát huy Phật pháp bằng tất cả tâm lực để báo ân Tam Bảo đó là người đã làm đúng nhân phẩm của mình.

  ĐỨC PHẬT THÍCH CA

 

      Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

    

 


Lam Ty Ni Viên

Vườn Lam Tỳ Ni (1993) nơi Đức Phật đản trần

Đã được Khánh Thành Vào Ngày 28/07/1993

Tôn Tượng Phật Đản Sanh cao 1m50 và Tôn Tượng Hoàng Hậu Ma Gia cao 2m. Căn Cứ Vào Lịch Sử của Đức Phật, Hoàng Hậu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà đi vào bên hông phải của bà.Sau đó bà biết mình đã thọ thai.Trên đường trở về quê, Hoàng Hậu đã dừng chân nghỉ tại vườn Lam Tỳ Ni...

Lam Ty Ni Vien Xem Chi Tiết


Bồ Đề Đạo Tràng

Bồ Đề Đạo Tràng (1991) nơi Đức Phật Thành Đạo

Đã được lạc thành vào ngày03/08/1991

Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật Thành đạo được lạc thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1991. Tôn tượng Đức Phật thành đạo được đúc bằng đồng tại Thái Lan, cao 2 m 50 và được an trí dưới một cây đặc biệt...

BO DE DAO TRANG Xem Chi Tiết


Đạo Tràng Lộc Uyển

Lộc Uyển Đạo Tràng (1994) nơi Đức Phật Giảng Pháp Tứ Đế

Đạo Tràng này được lạc thành vào ngày 27/08/1994

Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế độ năm Anh Em Kiều Trần Như. Năm vị này là năm vị đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật, tượng trưng cho ngôi vị Tăng Bảo đầu tiên trong Tam Bảo...

LOC UYEN DAO TRANG Xem Chi Tiết


Câu Thi Na Đạo Tràng

Câu Thi Na Đạo Tràng(1998) nơi Đức Phật nhập niết bàn

Được lạc thành vào ngày 22/07/1998

Câu Thi Na Niết Bàn Đạo Tràng được lạc thành vào ngày 22 tháng 07 năm 1998. Chiều dài của Tôn tượng Phật là 7 thước, cao 2 thước 50 và rộng 3 thước. Đức Phật nằm...

CAU THI NA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Phổ Đà Đạo Tràng

Phổ Đà Đạo Tràng (1995) Quán Âm Bồ Tát lộ thiên

Được thiết lập vào tháng 05/1995

Phổ Đà đạo tràng được thiết lập vào tháng 5 năm 1995 và Lễ Lạc thành đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 1995. Tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát...

PHO DA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Đạo Tràng Long Hoa

Long Hoa Đạo Tràng(1991) Phật Di Lặc

Được Lạc thành vào ngày 03/08/1991

Long Hoa Đạo Tràng với Tôn tượng Tượng Đức Phật Di Lặc: Vị Phật trong tương lai. Đạo tràng này được lạc thành vào ngày 3 tháng 8 năm 1991. Tôn tượng làm bằng đồng...

LONG HOA DAO TRANG Xem Chi Tiết


Chánh Mạng Đạo Tràng

Chánh Mạng Đạo Tràng Phật Khất Thực (2000)

Được Khai quang vào ngày 02/07/2000

Chánh Mạng Đạo Tràng với Tôn tượng Phật Khất Thực được làm bằng đồng cao 7 m và được khai quang vào ngày 2 tháng 7 năm 2000. Tôn tượng Phật này tượng trưng cho sự phước báo...

CHANH MANG DAO TRANG Xem Chi Tiết


Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn (1995)

Lễ Lạc thành được tổ chức vào ngày 29/06/1996

Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo sơn được bắt đầu kiến thiết vào ngày 26 tháng 6 năm 1995 và chương trình kiến thiết hoàn tất vào ngày 21 tháng 10 năm 1995...

CHANH DIEN THIEN PHAT TAM BAO SON Xem Chi Tiết


Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát

Tôn Tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát (2000)

Đã được khai quang vào ngày 02/07/2000.

Tôn tượng Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát giống như một ngươì lính bảo vệ quốc gia. Đức Bồ Tát phát nguyện luọn đứng để bảo vệ nhựng Phật sự và giữ an toàn...

TON TUONG HO PHAP VI DA BO TAT Xem Chi Tiết


Giảng Đường Phú Lâu Na Và Tăng Phòng

Giảng Đường Phú lâu Na Và Tăng Phòng (1995)

Được xây dựng năm 1995

Nơi Chư Tăng Ni an trụ tu học.Mùa Thu và mùa Đông đặt nặng chương trình Tu và Học do Hòa Thượng Viện Chủ đích thân chỉ dạy. Chư Tăng Ni học các bộ Kinh Luật ...

GIANG DUONG PHU LAU NA VA TANG PHONG Xem Chi Tiết


Vườn La Hầu La

Vườn La Hầu La (1997)

Được thiết lập vào tháng 05/1996

Vườn La Hầu La với Tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 1thước 50. Khu vườn này được thiết lập vào tháng 05 năm 1996...

VUON LA HAU LA VOI TON TUONG QUAN THE AM BO TAT Xem Chi Tiết


Ngủ Quán Đường _ Phật Tử Thọ Trai

Ngủ Quán Đường

(2000) Phật Tử Thọ Trai

Được xây cất từ tháng 08/2000

 

Ngủ Quán Đường tại Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã được xây cất từ tháng 8 năm 2000 và hoàn tất tháng 11 năm 2000...

NGU QUAN DUONG VA PHAT TU THO TRAI Xem Chi Tiết


Phòng Phát Hành Kinh Sách Của Phật Giáo

Phòng Phát Hành Kinh Sách của Phật Giáo

Được lạc thành cùng lúc với Chánh Điện Thiên Phật

Phòng phát hành kinh sách của Phật Giáo được thành lập cùng lúc với Chánh Điện Thiên Phật để toàn thể tất cả các Chư Tăng Ni, Phật tử có thể dùng để học và nghiên cưú...

PHONG PHAT HANH KINH SACH CUA PHAT GIAO Xem Chi Tiết


Giới Thiệu Nội Dung

 

ĐẠI TÒNG LÂM TAM BẢO SƠN   LE TAM BO NHAT BAI CUOI NAM 29122007

Duy Trì Chánh Pháp nhãn tạng của Như Lai, Kiến Tạo các Thánh Tích của Đức Bổn sư, đào tạo chư tăng Ni, hoằng dương Phật Pháp, hướng dẫn Phật Tử tu học trong những khóa an cư hoặc tu Bát Quan Trai.Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn đã được thành lập vào năm 1988 đễ đáp ứng những nhu cầu Phật sự nêu trên taị Canada. Đây là Trung Tâm Văn Hóa của Phật Giáo không phân biệt quốc gia chủng tộc.

 

Các Thánh Địa đã được kiến tạo:

 

1.Vườn Lam Tỳ Ni (1993) nơi Đức Phật đản trần.

2.Bồ Đề đạo tràng (1991) nơi Đức Phật thành đạo. 3. Vườn Lộc Uyển (1994) nơi Đức Phật giảng pháp Tứ Đế. 4.Câu Thi Na Đạo Tràng (1998) nơi Đức Phật nhập niết bàn. 5. Phổ Đà đạo tràng (1995) Quán Âm Bồ Tát lộ thiên. 6. Long Hoa Đạo Tràng(1991) Phật Di Lặc. 7. Phật Khất Thực ( 2000) Chánh Mạng Đạo Tràng. 8. Chánh Điện Thiên Phật Tam Bảo Sơn (1995) 9. Tôn Tượng Hộ Pháp Vĩ Đà Bồ Tát (2000) 10. Giảng Đường Phú Lâu Na và Tăng Phòng ( 1995) 11. Vườn La Hầu La ( 1997) 12. Ngủ Quán Đường ( 2000) Phật Tử Thọ Trai. 13. Tháp Cực lạc thờ cốt các vong linh. 14.Phòng phát hành Kinh Sách của Phật Giáo. Hằng năm Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn mở cửa để khách thập phương đến Lễ Bái các Thánh Địa theo Lịch trình sau đây:

 

Thời Biểu của Chùa:

 

1. Từ 01/ 05 đến 01/ 07 : Mở cửa cuối Tuần: Thứ 6,7 và Chủ Nhật_Từ 10 giờ Sáng đến 17 giờ.

2. Từ 02/ 07 đến 01/ 09 : Mở cửa mỗi ngày_Từ 10 giờ Sáng đến 17 giờ.

3. Từ 02 / 09 đến 01/ 12: Mở cửa cuối tuần: Thứ 7 và Chủ Nhật_Từ 10 giờ Sáng đến 16 giờ.

4.Từ 02/12 đến 30/04: Đóng cửa vào mùa Đông.

*Đi Lễ Bái có sự hướng dẫn của Chư Tăng Ni vào lúc:  10:30AM - 12:00PM - 1:30PM - 3: 30PM.

Đại Tòng lâm Tam Bảo Sơn có phát hành các băng Video, Phim, Cassette và các hình ảnh của Đức Phật. Dùng cơm chay từ 12PM đến 3PM ( Tuỳ hỷ đóng góp). Lưu ý: Phật Tử hành hương theo phái đoàn xin phone trước. Không mặc áo ngắn, quần ngắn.

                                                        

 

 

ĐẠI TÒNG LÂM TAM BẢO SƠN


690 Chemin De La Rivière Rouge Canton D'Harrington, Montréal, Québec Canada
Tel: (819) 687-2183 /  (514) 733- 3841

Fax: (819) 687-1141 / (514) 733-5860

Email: info@tambaoson.com

Website: www.tambaoson.com/

 

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm
Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu

khổ ba đường, nếu có người
thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một

báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue, accrued from
this work, adorn the Buddha's pureland,

repay the four great kindnesses
above, and relieve the suffering of those on

the three paths below, may those who see or

hear of these efforts generates Bodhi Mind,

spend their
lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss

Kinh Pháp Cú
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lối và khiển trách,
Như chỉ chỗ chôn vàng,
Hãy thân cận người trí!
Thân cận người như vậy,
Chỉ tốt hơn, không xấu
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Được người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.
Chớ thân với bạn ác,
Chớ thân kẻ tiểu nhân,
Hãy thân người bạn lành,
Hãy thân bậc thượng nhân.
Pháp hỷ đem an lạc,
Với tâm tư thuần định,
Người trí thường hoan hỷ,
Với pháp bậc Thánh thuyết.
Người trị thủy dẫn nước,
Kẻ làm tên nắn tên,
Người thợ mộc uốn gỗ,
Bậc trí nhiếp tự thân.
Như đá tảng kiên cố,
Không gió nào lay động,
Cũng vậy, giữa khen chê,
Người trí không dao động.
Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc.
Người hiền bỏ tất cả,
Người lành không bàn dục,
Dầu cảm thọ lạc, khổ ,
Bậc trí không vui buồn.
Không vì mình, vì người,
Không cầu được con cái,
Không tài sản quốc độ,
Không cầu mình thành tựu,
Với việc làm phi pháp,
Vị ấy thật trì giới,
Có trí tuệ đúng pháp.
Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Còn số người còn lại
Xuôi ngược chạy bbờ này.
Nhữngg ai hành trì pháp,
Theo chánh pháp khéo dạy,
Sẽ đến bờ bên kia,
Vượt ma lực khó thoát.
Kẻ trí bỏ pháp đen,
Tu tập theo pháp trắng,
Bỏ nhà sống không nhà,
Sống viễn ly khó lạc.
Hãy cầu vui niết bàn,
Bỏ dục, không sở hữu,
Kẻ trí tự rữa sạch,
Cấu uế từ nội tâm.
Những ai với chánh tâm,
Khéo tu tập giác chi,
Từ bỏ mọi ái nhiễm,
Hoan hỷ không chấp thủ,
Không lậu hoặc sáng chói,
Sống tịch tịnh ở đời.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Bi Bồ Tát

 

Quán Âm Bồ Tát Linh Diệu Oai Thần

Ánh mắt từ dung tay cầm linh dược

Thuỳ Liễu nhành dương, đức hạnh nhẫn nhục

Cưú độ muôn loài thoát khổ lầm than

Lạy Ngài thuỳ từ chứng minh tâm nguyện

Phật sự hanh thông, Tăng Ni tu học

Phật tử hộ đạo phát tâm trụ trì

Xiển dương Phật Pháp độ đời an vui

 

Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù

Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu

Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng

Khổ hải từ hàn độ nhơn chu

 

 

ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

 

 

ĐỨC PHẬT THÍCH CA

 

>> Top       | E-Từ Điển | Việt Unicode | Lời Hay Ý Đẹp| Đức Phật Dạy | Tin Cập Nhật | Địa Chỉ Các Chùa |

               

Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn

Société Bouddhique Chánh Pháp

690 Chemin De La Rivière Rouge Canton D'Harrington, Montréal, Québec
Tel: (819) 687-2183 / (514) 733- 3841 Fax: (819) 687-1141/ (514) 733-5860
Email: info@tambaoson.com  - Website: www.tambaoson.com

Copyright © 2007 FLASHMANDESIGNTECH All Rights Reserved. Managed, Developed And Revamped With Pride By JHM  Best View with resolutions 1024x768 on Browser M/S Internet Explorer. Required Flash MX and Shockwave Player  

           TOP OF THE PAGE     The Number of Net Readers Since August 8th,2007           TOP OF THE PAGE